Ara ( Macaw)

Detay “Yaşam alanları;

Yaklaşık 100 ün biraz altında geriye kalmış olan üyeleri ile, küçük bir bölge ve düzlük alan olan Beni/ Bolivya bölgesinde serbestçe yaşamaktadırlar. Türü en çok tehlike altına girmiş olan ara türlerinden biridir. Buna neden olan ve yaratan her zamanki gibi yine insanlardır. Başta gelen sebepler ise; insanların bu papağanlara ait yaşam alanlarını sorumsuzca kullanması, kaçak yollardan yuvalarına zarar verip yavruları alıp bunları tahrip etmek, ayrıca erişkinlerin de aynı şekilde yakalayıp ticari amaçla satılmasıdır.
Washington tür koruma birimi ve CITES bu türü koruma listesinde A gurubu olarak ele alır. Ayrıca son yılarda LPF (Loro Parque Fundacion), Bolivya’da (türün ana vatanında) yürütülen ve adı “”Armonía”” olan bu türü koruma organizasyonunu da desteklemektedir.
Ara ararauna ve Ara macao ile de paylaştıkları deniz ve nehir kenarında kalan ormanlıklarda, yarı açık olan bataklık bölgelerinde, burada da daha çok savanlarda (daha az ot ve palmiye türleri olan) yaşarlar. Bu bahsi geçen yerler senenin en az 5 ayı boyunca sürekli sel altında kaldığından, insanlar tarafından geçilemez olur ve fazla ziyaret edilmezler.

Genel tanımı;

Yaklaşık 75 cm. ebatları vardır. Erkek ve dişisi aynı renkte olur ve bunları çıplak gözle ilk bakışta ayırt etmek zordur. Üst kısımları alından başlayarak kuyruk ucuna kadar mavi renktedir. Alın üstündeki mavi tonda hafif yeşilimsi bir renk dalgası vardır. Göz çevresi, yanak kısmı ve burun üstü ise tüysüz beyaz renkte olup, ince hatlar şeklinde mavi tüycüklerle kaplıdır. Yanak altından başlayan ve boyun altına doğru önlük takmış gibi bir hava veren mavi tüyleri vardır. Bunun dışında kalan tüyler ise, portakala yakın bir sarı tondadır. Uçucu kanatları ve kuyruk kısmı da, yine mavi tonda olur. Kuyruk altı ise yine portakalımsı sarı tondadır.
Göz irisi sarımsı, ayakları da siyahımsı koyu-kahve tondadır. Gagası ise komple siyahtır. Yavru ve genç kuşlarda da renkler aynıdır. Yalnız tek fark edilen yanları, yanak kısımlarının daha koyu renkte olması ve gözlerinin irisi kahvemsi tonda olmasıdır.

Beslenme şekli;

Doğal ortamındaki yaşam şekli hakkında elde çok fazla veri bulunmamaktadır. Sürekli yem arayışında oldukları ve palmiye ağaçlarının fındıkları ile beslendikleri bilinir. Sürü geleneğinde yaşayan bir türdür.
Kuluçka döneminin dışında Ara ararauna ile beraber büyük ortak guruplar oluştururlar. Bu 2 tür arasında ise genel olarak bakıldığında bir çok yönden benzerlikler görülür.

Üreme şekli;

Aslında bu yönden de, yine Ara ararauna ile hemen hemen aynı özelliklere sahiptirler. Doğal yaşam alanlarının güney kesimlerinde, kuluçka dönemleri Kasım ayında başlarken, daha kuzeyde olan bölgelerde bu dönem 1- 2 hafta sonrasında başlar.
Yuvalarını bataklık bölgelerden seçtikleri palmiye ağaçlarını oyarak yaparlar. Her kuluçkada en fazla 3 yumurtaları olur.
Kuluçka süreleri 28 gün civarındadır. 90 gün içinde yavrular uçmayı öğrenip, bunu takip eden 12 hafta içinde de ailelerinden bağımsız hale gelirler.

Evcil olarak bakımları;

Çok yaygın değildirler. İri boyutları ile, ev ortamında bakımları zordur. Bakılacaksa sadece çok geniş alan içinde (ihtiyaç duyacağı kadar) yapılmış salmalarda bakılması gerekir.
Eskiden bu türü Ara ararauna ile aynı gurupta onların alt türü olarak kabul ederlerdi ama zaman içinde bu kavram değişti. Zaten çok dikkatli bir gözle incelediğinizde özellikle yüz şekillerinin ve renklerinin de farklı olduğunu görürsünüz. Ayrıca Ara ararauna da olan yüksek öğrenme kabiliyeti de bu türde yoktur hatta diğer türlere oranla en az kabiliyeti olan ara türüdür. Zaten genel olarak özellikleri de diğer türlerden daha farklıdır.